Gratis spreekuur

Iedere week op woensdag - en donderdagmiddag houdt het kantoor gratis spreekuur van 13:00 uur tot 17.00 uur. Tijdens dit spreekuur kan na een gemaakte afspraak gedurende een half uur juridisch advies worden ingewonnen.

Financiering van de rechtsbijstand
Personen die niet of moeilijk in staat zijn juridische procedures te betalen kunnen bij Karel & Maes de juiste informatie verkrijgen om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp. De rechtshulp is echter niet geheel gratis. Er dient een eigen bijdrage te worden betaald afhankelijk van het inkomen. Met personen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp wordt tijdens het eerste gesprek het tarief besproken.
ontwikkeld door xsarus © copyright Karel & Maes 2005