Rechtsgebieden

Het kantoor houdt zich bezig met de civiele praktijk.

Mr. Karel adviseert midden- en kleinbedrijven en particulieren in alle voorkomende juridische aangelegenheden. Daarnaast bestaan de werkzaamheden van mr. Karel uit het voeren van procedures voor kantongerechten, rechtbanken, gerechtshoven en arbitragecommissies. In voorkomende gevallen wordt door hem ook procedures gevoerd in het kader van bezwaar, beroep en hoger beroep in bestuursrechtelijke aangelegenheden. Daarenboven geeft hij bindende adviezen en second opinions indien één of meer partijen hem daarom verzoeken.

lees verder ..
ontwikkeld door xsarus © copyright Karel & Maes 2005