Nieuwsbrief

September 2005

Gratis spreekuur

In de nieuwsbrief van januari van dit jaar werd de uitbreiding van het gratis spreekuur bij Karel & Maes aangekondigd. Na een eerste evaluatie kan reeds nu worden geconcludeerd dat de uitbreiding van het spreekuur op woensdagmiddag tot een groot succes heeft geleid. Inmiddels wordt de woensdagmiddag even druk bezocht door rechtzoekenden als de vanouds vertrouwde donderdagmiddag en daarmee voorziet het kantoor in de groeiende behoefte aan laagdrempelige rechtsbijstand!

Einde van de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap en de maatschap

Naar verwachting treedt per 1 januari 2006 de nieuwe wetgeving in werking voor personenvennootschappen (de maatschap, de vof en de cv). Zij worden dan automatisch Openbare Vennootschap (OV). Kiest men daarbij voor rechtspersoonlijkheid (OVR), dan is een notariŽle akte vereist.

Met name voor de maatschap brengt deze nieuwe wetgeving ingrijpende veranderingen met zich mee.

De maatschap behoefde zich niet in te schrijven in het handelsregister, de OV en haar vennoten zijn hiertoe echter verplicht.

Alle vennoten zijn straks volledig aansprakelijk voor de schulden van de OV of OVR (voor 100%). Deze volledige aansprakelijkheid geldt ook bij opdrachten, tenzij kan worden aangetoond dat een vennoot geen schuld heeft (disculpatie voor de vrije beroepen). Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt alsdan tot maximaal 5 jaar na de inschrijving van de uittreding van de vennoot bij de KvK. Met andere woorden: de crediteur van een OV of OVR kan zijn debiteur kiezen! Onderling geldt tussen de vennoten wel een regresrecht.

Een en ander zal de nodige risico's met zich meebrengen. Door de volledige aansprakelijkheid zal een toenemende claimcultuur ontstaan, met stijgende verzekeringspremies en een verhoogd risico op onvoldoende dekking of afwijzing als gevolg.

De aansprakelijkheid kan echter op een aantal manieren worden beperkt:
  • algemene voorwaarden (op de juiste wijze) hanteren;
  • inschrijving van de OV en de vennoten bij KvK;
  • update maatschapovereenkomst en deponeren bij KvK;
  • een praktijk-BV als vennoot laten fungeren en deze jaarlijks winst laten uitkeren;
  • de maatschap omzetten in een BV of NV of een Coöperatie UA.

Iedere maatschap vraagt hierbij om haar eigen oplossing. Wij raden u aan deze maatregelen zo spoedig mogelijk in praktijk te brengen.
« terug naar vorige pagina
ontwikkeld door xsarus © copyright Karel & Maes 2005